HOME
LOGIN
회원가입
ENGLISH
국내외 행사일정
Home > 학술행사 > 국내외 행사일정
글씨크게 글씨작게 인쇄

2018년 04월 ~ 2018년 6월 행사안내입니다.
전체행사 일정보기
04월 / 2018
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
         


2018 년 04 월  전체행사 일정
ㆍ04.19(목)~04.22(일) The 6th Seoul International Congress of Endocrinology a...
ㆍ04.22(일) 제48회 연수강좌
05월 / 2018
   
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
   


2018 년 05 월  전체행사 일정
ㆍ05.12(토) 제20차 마스터코스
ㆍ05.19(토)~05.22(화) 20th European Congress of Endocrinology
06월 / 2018
         
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


2018 년 06 월  전체행사 일정
ㆍ06.22(금)~06.23(토) 제16회 분과전문의 연수강좌
ㆍ06.22(금) 2018년 연구워크샵
전체행사 일정보기
Top